Frekans spektrumunu görmek için osiloskop FFT'si veya spektrum analizör, aradaki fark nedir?

taydin

Timur Aydın
Staff member
Modern dijital saklamalı osiloskop'ların neredeyse tamamında FFT alma özelliği var. Bunun da anlamı, osiloskop girişindeki bir sinyal eğer osiloskobun bant genişliği sınırları dahilinde ise, frekans spektrumunu görüntüleyebilir. Bir spektrum analizör de aynı işi yapabilir. Peki aralarında ne farklar vardır? Mesela 1 GHz bant genişliğe sahip bir osiloskop aldık, FFT özelliği de var. Bunu 1 GHz lik bir spektrum analizör olarak kullanabilir miyiz?

Bu 1 GHz lik osiloskobu, limitli bir SA olarak kullanabiliriz. Nedir limitasyonlar?

1) Osiloskoplar çok gürültülüdür. Bu osiloskop ile düşük seviyeli sinyalleri ölçmek mümkün değildir. Cihazdan cihaza değişmekle beraber, -60 dBV dan aşağı sinyalleri net bir şekilde görüntüleyemeyiz. Ama bir SA, -120 dB lik bir sinyali bile görüntüleyebilir. dB ile ifade edilince aradaki farkı çok idrak edemeyebilirsiniz, ama burada SA, osiloskobun havlu attığı sinyal seviyesinin 1000 de biri olan bir seviyede ölçüm yapıyor!

2) SA ile spektrum değişimleri bazında tetikleme imkanı var, osiloskoplarda bu yoktur (en azından benim bildiğim modellerde yok)

3) Osiloskoplarda bant genişliği SA'lara göre çok daha pahalıdır. Mesela 3.2 GHz lik bir giriş seviyesi SA 2500 dolara alınabilirken, bu bant genişliğine sahip bir osiloskop almak çok daha maliyetlidir.

4) Tracking Generator denen ve senkron bir şekilde sinyal üretim/ölçüm yapabilen SA'lar ile bir RF devresinin frekans tepkisi kolaylıkla, anında çıkarılabilir. Bunu osiloskop ile yapmak çok zordur ve uzun zaman alır.

5) SA'larda birçok standart hazır ölçüm programları, ayrıca sinyal tipine göre otomatik demodülasyon özelliği vardır. Örneğin FM bir sinyali inceliyorsunuz, bunu demodüle edip ses çıkışı alabilirsiniz. Veya EMI ölçümü yapıyorsunuz, standart uyumululuğu için yapılması gereken zorunlu test prosedürlerinin hepsi SA'larda vardır (veya opsiyon olarak eklenebilir). Bu özellik çoğu skopta yoktur, veya opsiyon olarak varsa da çok yüksek maliyetlidir.
 
Top