spektrum

  1. taydin

    ARTA kalibrasyon işlemi

    DİKKAT: Konuyu sonuna kadar okuyun. Testler sırasında keşfedilen bir sorun nedeniyle kalibrasyon prosedüründe ilave olarak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Kalibrasyon sırasında kullanılan örnekleme hızı (varsayılan değer 48 kHz) ile spektrum alınırken kullanılan örnekleme hızı (varsayılan...
Top