İletişim

Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
1 3 5 7 9 11 __ sayı dizisinde alt çizgili yere hangi sayı gelir?
Zorunlu
Zorunlu
Top