Arduino IDE ile yazılan programın assembly ve makina kodunu nasıl görürüz?

taydin

Timur Aydın
Staff member
Katılım
24 Şubat 2018
Mesajlar
20,910
Arduino IDE ile yazılan bir programın performans optimizasyonu yapılacaksa, üretilen assembly ve makina koduna bakmak bazan çok yararlı bilgiler verebiliyor. Peki Arduino IDE ile yazılan bir programın assembly ve makina koduna nasıl bakarız. Bunun için öncelikle Arduino IDE nin ayarlarına girip "Show verbose output during" seçeneğinde "compilation" kutusunu işaretlememiz lazım.

1656164007223.png


Sonra da programımızı derliyoruz ve aşağıdaki ekranda derleme çıktılarının hangi dizine yazıldığını tespit ediyoruz.

Mesela burada dizinin /tmp/arduino_build_64120/ olduğunu görüyoruz.

Screenshot_20220625_163558.png
 
Sonra da o dizine gidip bir terminal açıyoruz ve buradaki elf uzantılı dosyayı buluyoruz. Sonra arduino derleyicisinin bir parçası olan avr-objdump programı ile elf dosyasından assembly dosyasını elde ediyoruz. avr-objdump programının tam olarak nerede kurulu olduğu, kullanılan işletim sistemine bağlı. Linux işletim sistemlerinde bu kullanıcının HOME dizinindedir.

1656164664932.png


Kod:
pintest.ino.elf:   file format elf32-avr


Disassembly of section .text:

00000000 <__vectors>:
  0:  0c 94 34 00   jmp  0x68  ; 0x68 <__ctors_end>
  4:  0c 94 46 00   jmp  0x8c  ; 0x8c <__bad_interrupt>
  8:  0c 94 46 00   jmp  0x8c  ; 0x8c <__bad_interrupt>
  c:  0c 94 46 00   jmp  0x8c  ; 0x8c <__bad_interrupt>
 10:  0c 94 46 00   jmp  0x8c  ; 0x8c <__bad_interrupt>
 14:  0c 94 46 00   jmp  0x8c  ; 0x8c <__bad_interrupt>
 18:  0c 94 46 00   jmp  0x8c  ; 0x8c <__bad_interrupt>
 1c:  0c 94 46 00   jmp  0x8c  ; 0x8c <__bad_interrupt>
 20:  0c 94 46 00   jmp  0x8c  ; 0x8c <__bad_interrupt>
 24:  0c 94 46 00   jmp  0x8c  ; 0x8c <__bad_interrupt>
 28:  0c 94 46 00   jmp  0x8c  ; 0x8c <__bad_interrupt>
 2c:  0c 94 46 00   jmp  0x8c  ; 0x8c <__bad_interrupt>
 30:  0c 94 46 00   jmp  0x8c  ; 0x8c <__bad_interrupt>
 34:  0c 94 46 00   jmp  0x8c  ; 0x8c <__bad_interrupt>
 38:  0c 94 46 00   jmp  0x8c  ; 0x8c <__bad_interrupt>
 3c:  0c 94 46 00   jmp  0x8c  ; 0x8c <__bad_interrupt>
 40:  0c 94 6d 00   jmp  0xda  ; 0xda <__vector_16>
 44:  0c 94 46 00   jmp  0x8c  ; 0x8c <__bad_interrupt>
 48:  0c 94 46 00   jmp  0x8c  ; 0x8c <__bad_interrupt>
 4c:  0c 94 46 00   jmp  0x8c  ; 0x8c <__bad_interrupt>
 50:  0c 94 46 00   jmp  0x8c  ; 0x8c <__bad_interrupt>
 54:  0c 94 46 00   jmp  0x8c  ; 0x8c <__bad_interrupt>
 58:  0c 94 46 00   jmp  0x8c  ; 0x8c <__bad_interrupt>
 5c:  0c 94 46 00   jmp  0x8c  ; 0x8c <__bad_interrupt>
 60:  0c 94 46 00   jmp  0x8c  ; 0x8c <__bad_interrupt>
 64:  0c 94 46 00   jmp  0x8c  ; 0x8c <__bad_interrupt>

00000068 <__ctors_end>:
 68:  11 24      eor  r1, r1
 6a:  1f be      out  0x3f, r1  ; 63
 6c:  cf ef      ldi  r28, 0xFF  ; 255
 6e:  d8 e0      ldi  r29, 0x08  ; 8
 70:  de bf      out  0x3e, r29  ; 62
 72:  cd bf      out  0x3d, r28  ; 61

00000074 <__do_clear_bss>:
 74:  21 e0      ldi  r18, 0x01  ; 1
 76:  a0 e0      ldi  r26, 0x00  ; 0
 78:  b1 e0      ldi  r27, 0x01  ; 1
 7a:  01 c0      rjmp  .+2     ; 0x7e <.do_clear_bss_start>

0000007c <.do_clear_bss_loop>:
 7c:  1d 92      st  X+, r1

0000007e <.do_clear_bss_start>:
 7e:  a9 30      cpi  r26, 0x09  ; 9
 80:  b2 07      cpc  r27, r18
 82:  e1 f7      brne  .-8     ; 0x7c <.do_clear_bss_loop>
 84:  0e 94 b7 00   call  0x16e  ; 0x16e <main>
 88:  0c 94 2a 01   jmp  0x254  ; 0x254 <_exit>

0000008c <__bad_interrupt>:
 8c:  0c 94 00 00   jmp  0  ; 0x0 <__vectors>

00000090 <micros>:
  return m;
}

unsigned long micros() {
  unsigned long m;
  uint8_t oldSREG = SREG, t;
 90:  3f b7      in  r19, 0x3f  ; 63
  
  cli();
 92:  f8 94      cli
  m = timer0_overflow_count;
 94:  80 91 05 01   lds  r24, 0x0105  ; 0x800105 <timer0_overflow_count>
 98:  90 91 06 01   lds  r25, 0x0106  ; 0x800106 <timer0_overflow_count+0x1>
 9c:  a0 91 07 01   lds  r26, 0x0107  ; 0x800107 <timer0_overflow_count+0x2>
 a0:  b0 91 08 01   lds  r27, 0x0108  ; 0x800108 <timer0_overflow_count+0x3>
#if defined(TCNT0)
  t = TCNT0;
 a4:  26 b5      in  r18, 0x26  ; 38
#else
  #error TIMER 0 not defined
#endif

#ifdef TIFR0
  if ((TIFR0 & _BV(TOV0)) && (t < 255))
 a6:  a8 9b      sbis  0x15, 0  ; 21
 a8:  05 c0      rjmp  .+10     ; 0xb4 <micros+0x24>
 aa:  2f 3f      cpi  r18, 0xFF  ; 255
 ac:  19 f0      breq  .+6     ; 0xb4 <micros+0x24>
    m++;
 ae:  01 96      adiw  r24, 0x01  ; 1
 b0:  a1 1d      adc  r26, r1
 b2:  b1 1d      adc  r27, r1
#else
  if ((TIFR & _BV(TOV0)) && (t < 255))
    m++;
#endif

  SREG = oldSREG;
 b4:  3f bf      out  0x3f, r19  ; 63
  
  return ((m << 8) + t) * (64 / clockCyclesPerMicrosecond());
 b6:  ba 2f      mov  r27, r26
 b8:  a9 2f      mov  r26, r25
 ba:  98 2f      mov  r25, r24
 bc:  88 27      eor  r24, r24
 be:  bc 01      movw  r22, r24
 c0:  cd 01      movw  r24, r26
 c2:  62 0f      add  r22, r18
 c4:  71 1d      adc  r23, r1
 c6:  81 1d      adc  r24, r1
 c8:  91 1d      adc  r25, r1
 ca:  42 e0      ldi  r20, 0x02  ; 2
 cc:  66 0f      add  r22, r22
 ce:  77 1f      adc  r23, r23
 d0:  88 1f      adc  r24, r24
 d2:  99 1f      adc  r25, r25
 d4:  4a 95      dec  r20
 d6:  d1 f7      brne  .-12     ; 0xcc <micros+0x3c>
}
 d8:  08 95      ret

000000da <__vector_16>:
#if defined(TIM0_OVF_vect)
ISR(TIM0_OVF_vect)
#else
ISR(TIMER0_OVF_vect)
#endif
{
 da:  1f 92      push  r1
 dc:  0f 92      push  r0
 de:  0f b6      in  r0, 0x3f  ; 63
 e0:  0f 92      push  r0
 e2:  11 24      eor  r1, r1
 e4:  2f 93      push  r18
 e6:  3f 93      push  r19
 e8:  8f 93      push  r24
 ea:  9f 93      push  r25
 ec:  af 93      push  r26
 ee:  bf 93      push  r27
  // copy these to local variables so they can be stored in registers
  // (volatile variables must be read from memory on every access)
  unsigned long m = timer0_millis;
 f0:  80 91 01 01   lds  r24, 0x0101  ; 0x800101 <timer0_millis>
 f4:  90 91 02 01   lds  r25, 0x0102  ; 0x800102 <timer0_millis+0x1>
 f8:  a0 91 03 01   lds  r26, 0x0103  ; 0x800103 <timer0_millis+0x2>
 fc:  b0 91 04 01   lds  r27, 0x0104  ; 0x800104 <timer0_millis+0x3>
  unsigned char f = timer0_fract;
 100:  30 91 00 01   lds  r19, 0x0100  ; 0x800100 <_edata>

  m += MILLIS_INC;
  f += FRACT_INC;
 104:  23 e0      ldi  r18, 0x03  ; 3
 106:  23 0f      add  r18, r19
  if (f >= FRACT_MAX) {
 108:  2d 37      cpi  r18, 0x7D  ; 125
 10a:  58 f5      brcc  .+86     ; 0x162 <__vector_16+0x88>
  // copy these to local variables so they can be stored in registers
  // (volatile variables must be read from memory on every access)
  unsigned long m = timer0_millis;
  unsigned char f = timer0_fract;

  m += MILLIS_INC;
 10c:  01 96      adiw  r24, 0x01  ; 1
 10e:  a1 1d      adc  r26, r1
 110:  b1 1d      adc  r27, r1
  if (f >= FRACT_MAX) {
    f -= FRACT_MAX;
    m += 1;
  }

  timer0_fract = f;
 112:  20 93 00 01   sts  0x0100, r18  ; 0x800100 <_edata>
  timer0_millis = m;
 116:  80 93 01 01   sts  0x0101, r24  ; 0x800101 <timer0_millis>
 11a:  90 93 02 01   sts  0x0102, r25  ; 0x800102 <timer0_millis+0x1>
 11e:  a0 93 03 01   sts  0x0103, r26  ; 0x800103 <timer0_millis+0x2>
 122:  b0 93 04 01   sts  0x0104, r27  ; 0x800104 <timer0_millis+0x3>
  timer0_overflow_count++;
 126:  80 91 05 01   lds  r24, 0x0105  ; 0x800105 <timer0_overflow_count>
 12a:  90 91 06 01   lds  r25, 0x0106  ; 0x800106 <timer0_overflow_count+0x1>
 12e:  a0 91 07 01   lds  r26, 0x0107  ; 0x800107 <timer0_overflow_count+0x2>
 132:  b0 91 08 01   lds  r27, 0x0108  ; 0x800108 <timer0_overflow_count+0x3>
 136:  01 96      adiw  r24, 0x01  ; 1
 138:  a1 1d      adc  r26, r1
 13a:  b1 1d      adc  r27, r1
 13c:  80 93 05 01   sts  0x0105, r24  ; 0x800105 <timer0_overflow_count>
 140:  90 93 06 01   sts  0x0106, r25  ; 0x800106 <timer0_overflow_count+0x1>
 144:  a0 93 07 01   sts  0x0107, r26  ; 0x800107 <timer0_overflow_count+0x2>
 148:  b0 93 08 01   sts  0x0108, r27  ; 0x800108 <timer0_overflow_count+0x3>
}
 14c:  bf 91      pop  r27
 14e:  af 91      pop  r26
 150:  9f 91      pop  r25
 152:  8f 91      pop  r24
 154:  3f 91      pop  r19
 156:  2f 91      pop  r18
 158:  0f 90      pop  r0
 15a:  0f be      out  0x3f, r0  ; 63
 15c:  0f 90      pop  r0
 15e:  1f 90      pop  r1
 160:  18 95      reti
  unsigned char f = timer0_fract;

  m += MILLIS_INC;
  f += FRACT_INC;
  if (f >= FRACT_MAX) {
    f -= FRACT_MAX;
 162:  26 e8      ldi  r18, 0x86  ; 134
 164:  23 0f      add  r18, r19
    m += 1;
 166:  02 96      adiw  r24, 0x02  ; 2
 168:  a1 1d      adc  r26, r1
 16a:  b1 1d      adc  r27, r1
 16c:  d2 cf      rjmp  .-92     ; 0x112 <__vector_16+0x38>

0000016e <main>:

void init()
{
  // this needs to be called before setup() or some functions won't
  // work there
  sei();
 16e:  78 94      sei
  
  // on the ATmega168, timer 0 is also used for fast hardware pwm
  // (using phase-correct PWM would mean that timer 0 overflowed half as often
  // resulting in different millis() behavior on the ATmega8 and ATmega168)
#if defined(TCCR0A) && defined(WGM01)
  sbi(TCCR0A, WGM01);
 170:  84 b5      in  r24, 0x24  ; 36
 172:  82 60      ori  r24, 0x02  ; 2
 174:  84 bd      out  0x24, r24  ; 36
  sbi(TCCR0A, WGM00);
 176:  84 b5      in  r24, 0x24  ; 36
 178:  81 60      ori  r24, 0x01  ; 1
 17a:  84 bd      out  0x24, r24  ; 36
  // this combination is for the standard atmega8
  sbi(TCCR0, CS01);
  sbi(TCCR0, CS00);
#elif defined(TCCR0B) && defined(CS01) && defined(CS00)
  // this combination is for the standard 168/328/1280/2560
  sbi(TCCR0B, CS01);
 17c:  85 b5      in  r24, 0x25  ; 37
 17e:  82 60      ori  r24, 0x02  ; 2
 180:  85 bd      out  0x25, r24  ; 37
  sbi(TCCR0B, CS00);
 182:  85 b5      in  r24, 0x25  ; 37
 184:  81 60      ori  r24, 0x01  ; 1
 186:  85 bd      out  0x25, r24  ; 37

  // enable timer 0 overflow interrupt
#if defined(TIMSK) && defined(TOIE0)
  sbi(TIMSK, TOIE0);
#elif defined(TIMSK0) && defined(TOIE0)
  sbi(TIMSK0, TOIE0);
 188:  80 91 6e 00   lds  r24, 0x006E  ; 0x80006e <__DATA_REGION_ORIGIN__+0xe>
 18c:  81 60      ori  r24, 0x01  ; 1
 18e:  80 93 6e 00   sts  0x006E, r24  ; 0x80006e <__DATA_REGION_ORIGIN__+0xe>
  // this is better for motors as it ensures an even waveform
  // note, however, that fast pwm mode can achieve a frequency of up
  // 8 MHz (with a 16 MHz clock) at 50% duty cycle

#if defined(TCCR1B) && defined(CS11) && defined(CS10)
  TCCR1B = 0;
 192:  10 92 81 00   sts  0x0081, r1  ; 0x800081 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x21>

  // set timer 1 prescale factor to 64
  sbi(TCCR1B, CS11);
 196:  80 91 81 00   lds  r24, 0x0081  ; 0x800081 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x21>
 19a:  82 60      ori  r24, 0x02  ; 2
 19c:  80 93 81 00   sts  0x0081, r24  ; 0x800081 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x21>
#if F_CPU >= 8000000L
  sbi(TCCR1B, CS10);
 1a0:  80 91 81 00   lds  r24, 0x0081  ; 0x800081 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x21>
 1a4:  81 60      ori  r24, 0x01  ; 1
 1a6:  80 93 81 00   sts  0x0081, r24  ; 0x800081 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x21>
  sbi(TCCR1, CS10);
#endif
#endif
  // put timer 1 in 8-bit phase correct pwm mode
#if defined(TCCR1A) && defined(WGM10)
  sbi(TCCR1A, WGM10);
 1aa:  80 91 80 00   lds  r24, 0x0080  ; 0x800080 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x20>
 1ae:  81 60      ori  r24, 0x01  ; 1
 1b0:  80 93 80 00   sts  0x0080, r24  ; 0x800080 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x20>

  // set timer 2 prescale factor to 64
#if defined(TCCR2) && defined(CS22)
  sbi(TCCR2, CS22);
#elif defined(TCCR2B) && defined(CS22)
  sbi(TCCR2B, CS22);
 1b4:  80 91 b1 00   lds  r24, 0x00B1  ; 0x8000b1 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x51>
 1b8:  84 60      ori  r24, 0x04  ; 4
 1ba:  80 93 b1 00   sts  0x00B1, r24  ; 0x8000b1 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x51>

  // configure timer 2 for phase correct pwm (8-bit)
#if defined(TCCR2) && defined(WGM20)
  sbi(TCCR2, WGM20);
#elif defined(TCCR2A) && defined(WGM20)
  sbi(TCCR2A, WGM20);
 1be:  80 91 b0 00   lds  r24, 0x00B0  ; 0x8000b0 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x50>
 1c2:  81 60      ori  r24, 0x01  ; 1
 1c4:  80 93 b0 00   sts  0x00B0, r24  ; 0x8000b0 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x50>
#endif

#if defined(ADCSRA)
  // set a2d prescaler so we are inside the desired 50-200 KHz range.
  #if F_CPU >= 16000000 // 16 MHz / 128 = 125 KHz
    sbi(ADCSRA, ADPS2);
 1c8:  80 91 7a 00   lds  r24, 0x007A  ; 0x80007a <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x1a>
 1cc:  84 60      ori  r24, 0x04  ; 4
 1ce:  80 93 7a 00   sts  0x007A, r24  ; 0x80007a <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x1a>
    sbi(ADCSRA, ADPS1);
 1d2:  80 91 7a 00   lds  r24, 0x007A  ; 0x80007a <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x1a>
 1d6:  82 60      ori  r24, 0x02  ; 2
 1d8:  80 93 7a 00   sts  0x007A, r24  ; 0x80007a <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x1a>
    sbi(ADCSRA, ADPS0);
 1dc:  80 91 7a 00   lds  r24, 0x007A  ; 0x80007a <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x1a>
 1e0:  81 60      ori  r24, 0x01  ; 1
 1e2:  80 93 7a 00   sts  0x007A, r24  ; 0x80007a <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x1a>
    cbi(ADCSRA, ADPS2);
    cbi(ADCSRA, ADPS1);
    sbi(ADCSRA, ADPS0);
  #endif
  // enable a2d conversions
  sbi(ADCSRA, ADEN);
 1e6:  80 91 7a 00   lds  r24, 0x007A  ; 0x80007a <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x1a>
 1ea:  80 68      ori  r24, 0x80  ; 128
 1ec:  80 93 7a 00   sts  0x007A, r24  ; 0x80007a <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x1a>
  // here so they can be used as normal digital i/o; they will be
  // reconnected in Serial.begin()
#if defined(UCSRB)
  UCSRB = 0;
#elif defined(UCSR0B)
  UCSR0B = 0;
 1f0:  10 92 c1 00   sts  0x00C1, r1  ; 0x8000c1 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x61>
  
  setup();
  
  for (;;) {
    loop();
    if (serialEventRun) serialEventRun();
 1f4:  00 e0      ldi  r16, 0x00  ; 0
 1f6:  10 e0      ldi  r17, 0x00  ; 0

void setupUSB() __attribute__((weak));
void setupUSB() { }

int main(void)
{
 1f8:  c4 e6      ldi  r28, 0x64  ; 100
 1fa:  d0 e0      ldi  r29, 0x00  ; 0
  return ((m << 8) + t) * (64 / clockCyclesPerMicrosecond());
}

void delay(unsigned long ms)
{
  uint32_t start = micros();
 1fc:  0e 94 48 00   call  0x90  ; 0x90 <micros>
 200:  4b 01      movw  r8, r22
 202:  5c 01      movw  r10, r24
 204:  84 e6      ldi  r24, 0x64  ; 100
 206:  c8 2e      mov  r12, r24
 208:  d1 2c      mov  r13, r1
 20a:  e1 2c      mov  r14, r1
 20c:  f1 2c      mov  r15, r1

  while (ms > 0) {
    yield();
    while ( ms > 0 && (micros() - start) >= 1000) {
 20e:  0e 94 48 00   call  0x90  ; 0x90 <micros>
 212:  68 19      sub  r22, r8
 214:  79 09      sbc  r23, r9
 216:  8a 09      sbc  r24, r10
 218:  9b 09      sbc  r25, r11
 21a:  68 3e      cpi  r22, 0xE8  ; 232
 21c:  73 40      sbci  r23, 0x03  ; 3
 21e:  81 05      cpc  r24, r1
 220:  91 05      cpc  r25, r1
 222:  a8 f3      brcs  .-22     ; 0x20e <main+0xa0>
      ms--;
 224:  21 e0      ldi  r18, 0x01  ; 1
 226:  c2 1a      sub  r12, r18
 228:  d1 08      sbc  r13, r1
 22a:  e1 08      sbc  r14, r1
 22c:  f1 08      sbc  r15, r1
      start += 1000;
 22e:  88 ee      ldi  r24, 0xE8  ; 232
 230:  88 0e      add  r8, r24
 232:  83 e0      ldi  r24, 0x03  ; 3
 234:  98 1e      adc  r9, r24
 236:  a1 1c      adc  r10, r1
 238:  b1 1c      adc  r11, r1
{
  uint32_t start = micros();

  while (ms > 0) {
    yield();
    while ( ms > 0 && (micros() - start) >= 1000) {
 23a:  c1 14      cp  r12, r1
 23c:  d1 04      cpc  r13, r1
 23e:  e1 04      cpc  r14, r1
 240:  f1 04      cpc  r15, r1
 242:  29 f7      brne  .-54     ; 0x20e <main+0xa0>
 244:  21 97      sbiw  r28, 0x01  ; 1
{
}

void loop()
{
 for (unsigned int i = 0; i < 100; ++i)
 246:  d1 f6      brne  .-76     ; 0x1fc <main+0x8e>
  
  setup();
  
  for (;;) {
    loop();
    if (serialEventRun) serialEventRun();
 248:  01 15      cp  r16, r1
 24a:  11 05      cpc  r17, r1
 24c:  a9 f2      breq  .-86     ; 0x1f8 <main+0x8a>
 24e:  0e 94 00 00   call  0  ; 0x0 <__vectors>
 252:  d2 cf      rjmp  .-92     ; 0x1f8 <main+0x8a>

00000254 <_exit>:
 254:  f8 94      cli

00000256 <__stop_program>:
 256:  ff cf      rjmp  .-2     ; 0x256 <__stop_program>
 
Normalde Arduino IDE, hazırlanan programı derlerken, derleyiciye optimizasyon yapmasını söylüyor. Bu yapıldığı zaman da üretilen assembly kodunu takip etmek zorlaşıyor. Bu durumda en iyisi optimizasyonları devre dışı bırakmak.

Bu konu ile ilgili internette araştırma yapılınca, Arduino IDE nin ayarlarında derleyici opsiyonlarını ayarlama seçeneğinin olmadığı görülüyor. Onu yerine doğrudan platform ayarlarını saklayan dosyanın ameliyat edilmesi gerekiyor. Benim linux sistemde bu dosyanın adı platform.txt ve ~/arduino-1.8.13/hardware/arduino/avr alt dizininde bulunuyor.

Bu dosyanın içinde tüm işlemci platformları için, derleyicinin hangi komut satırı opsiyonları ile çağrıldığını belirleyen ayarlar var. Biz Arduino UNO kullandığımız için AVR işlemciler ile çalışıyoruz. İlgili ayarlar şöyle:

Kod:
# AVR compile variables
# ---------------------

compiler.warning_flags=-w
compiler.warning_flags.none=-w
compiler.warning_flags.default=
compiler.warning_flags.more=-Wall
compiler.warning_flags.all=-Wall -Wextra

# Default "compiler.path" is correct, change only if you want to override the initial value
compiler.path={runtime.tools.avr-gcc.path}/bin/
compiler.c.cmd=avr-gcc
compiler.c.flags=-c -g -Os {compiler.warning_flags} -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects
compiler.c.elf.flags={compiler.warning_flags} -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections
compiler.c.elf.cmd=avr-gcc
compiler.S.flags=-c -g -x assembler-with-cpp -flto -MMD
compiler.cpp.cmd=avr-g++
compiler.cpp.flags=-c -g -Os {compiler.warning_flags} -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto
compiler.ar.cmd=avr-gcc-ar
compiler.ar.flags=rcs
compiler.objcopy.cmd=avr-objcopy
compiler.objcopy.eep.flags=-O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0
compiler.elf2hex.flags=-O ihex -R .eeprom
compiler.elf2hex.cmd=avr-objcopy
compiler.ldflags=
compiler.libraries.ldflags=
compiler.size.cmd=avr-size

# This can be overridden in boards.txt
build.extra_flags=

# These can be overridden in platform.local.txt
compiler.c.extra_flags=
compiler.c.elf.extra_flags=
compiler.S.extra_flags=
compiler.cpp.extra_flags=
compiler.ar.extra_flags=
compiler.objcopy.eep.extra_flags=
compiler.elf2hex.extra_flags=

Burada bizim için önemli olan C ve C++ derleyicinin komut satırı opsiyonları:

Kod:
compiler.c.flags=-c -g -Os {compiler.warning_flags} -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects
compiler.cpp.flags=-c -g -Os {compiler.warning_flags} -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-

Burada normalde standart olarak bulunan -Os opsiyonu, üretilen programın boyutunu en aza indirecek şekilde optimizasyon yapılması talimatı veriyor. Biz bu opsiyonu -O0 ile, yani "hiç optimizasyon yapma" ile değiştirmemiz gerekiyor. Bunu yapıp kaydettikten sonra tekrar derliyorum. Bu sefer oluşan assembly dosyası daha kolay anlaşılır oluyor.

Kod:
pintest.ino.elf:   file format elf32-avr


Disassembly of section .text:

00000000 <__vectors>:
  0:  0c 94 34 00   jmp  0x68  ; 0x68 <__ctors_end>
  4:  0c 94 51 00   jmp  0xa2  ; 0xa2 <__bad_interrupt>
  8:  0c 94 51 00   jmp  0xa2  ; 0xa2 <__bad_interrupt>
  c:  0c 94 51 00   jmp  0xa2  ; 0xa2 <__bad_interrupt>
 10:  0c 94 51 00   jmp  0xa2  ; 0xa2 <__bad_interrupt>
 14:  0c 94 51 00   jmp  0xa2  ; 0xa2 <__bad_interrupt>
 18:  0c 94 51 00   jmp  0xa2  ; 0xa2 <__bad_interrupt>
 1c:  0c 94 51 00   jmp  0xa2  ; 0xa2 <__bad_interrupt>
 20:  0c 94 51 00   jmp  0xa2  ; 0xa2 <__bad_interrupt>
 24:  0c 94 51 00   jmp  0xa2  ; 0xa2 <__bad_interrupt>
 28:  0c 94 51 00   jmp  0xa2  ; 0xa2 <__bad_interrupt>
 2c:  0c 94 51 00   jmp  0xa2  ; 0xa2 <__bad_interrupt>
 30:  0c 94 51 00   jmp  0xa2  ; 0xa2 <__bad_interrupt>
 34:  0c 94 51 00   jmp  0xa2  ; 0xa2 <__bad_interrupt>
 38:  0c 94 51 00   jmp  0xa2  ; 0xa2 <__bad_interrupt>
 3c:  0c 94 51 00   jmp  0xa2  ; 0xa2 <__bad_interrupt>
 40:  0c 94 19 02   jmp  0x432  ; 0x432 <__vector_16>
 44:  0c 94 51 00   jmp  0xa2  ; 0xa2 <__bad_interrupt>
 48:  0c 94 51 00   jmp  0xa2  ; 0xa2 <__bad_interrupt>
 4c:  0c 94 51 00   jmp  0xa2  ; 0xa2 <__bad_interrupt>
 50:  0c 94 51 00   jmp  0xa2  ; 0xa2 <__bad_interrupt>
 54:  0c 94 51 00   jmp  0xa2  ; 0xa2 <__bad_interrupt>
 58:  0c 94 51 00   jmp  0xa2  ; 0xa2 <__bad_interrupt>
 5c:  0c 94 51 00   jmp  0xa2  ; 0xa2 <__bad_interrupt>
 60:  0c 94 51 00   jmp  0xa2  ; 0xa2 <__bad_interrupt>
 64:  0c 94 51 00   jmp  0xa2  ; 0xa2 <__bad_interrupt>

00000068 <__ctors_end>:
 68:  11 24      eor  r1, r1
 6a:  1f be      out  0x3f, r1  ; 63
 6c:  cf ef      ldi  r28, 0xFF  ; 255
 6e:  d8 e0      ldi  r29, 0x08  ; 8
 70:  de bf      out  0x3e, r29  ; 62
 72:  cd bf      out  0x3d, r28  ; 61

00000074 <__do_copy_data>:
 74:  11 e0      ldi  r17, 0x01  ; 1
 76:  a0 e0      ldi  r26, 0x00  ; 0
 78:  b1 e0      ldi  r27, 0x01  ; 1
 7a:  e4 e8      ldi  r30, 0x84  ; 132
 7c:  f5 e0      ldi  r31, 0x05  ; 5
 7e:  02 c0      rjmp  .+4     ; 0x84 <__do_copy_data+0x10>
 80:  05 90      lpm  r0, Z+
 82:  0d 92      st  X+, r0
 84:  a0 30      cpi  r26, 0x00  ; 0
 86:  b1 07      cpc  r27, r17
 88:  d9 f7      brne  .-10     ; 0x80 <__do_copy_data+0xc>

0000008a <__do_clear_bss>:
 8a:  21 e0      ldi  r18, 0x01  ; 1
 8c:  a0 e0      ldi  r26, 0x00  ; 0
 8e:  b1 e0      ldi  r27, 0x01  ; 1
 90:  01 c0      rjmp  .+2     ; 0x94 <.do_clear_bss_start>

00000092 <.do_clear_bss_loop>:
 92:  1d 92      st  X+, r1

00000094 <.do_clear_bss_start>:
 94:  a9 30      cpi  r26, 0x09  ; 9
 96:  b2 07      cpc  r27, r18
 98:  e1 f7      brne  .-8     ; 0x92 <.do_clear_bss_loop>
 9a:  0e 94 ad 02   call  0x55a  ; 0x55a <main>
 9e:  0c 94 c0 02   jmp  0x580  ; 0x580 <_exit>

000000a2 <__bad_interrupt>:
 a2:  0c 94 00 00   jmp  0  ; 0x0 <__vectors>

000000a6 <__empty>:
 * libraries or sketches that supports cooperative threads.
 *
 * Its defined as a weak symbol and it can be redefined to implement a
 * real cooperative scheduler.
 */
static void __empty() {
 a6:  cf 93      push  r28
 a8:  df 93      push  r29
 aa:  cd b7      in  r28, 0x3d  ; 61
 ac:  de b7      in  r29, 0x3e  ; 62
  // Empty
}
 ae:  df 91      pop  r29
 b0:  cf 91      pop  r28
 b2:  08 95      ret

000000b4 <_Z8setupUSBv>:
// May be redefined by variant files.
void initVariant() __attribute__((weak));
void initVariant() { }

void setupUSB() __attribute__((weak));
void setupUSB() { }
 b4:  cf 93      push  r28
 b6:  df 93      push  r29
 b8:  cd b7      in  r28, 0x3d  ; 61
 ba:  de b7      in  r29, 0x3e  ; 62
 bc:  df 91      pop  r29
 be:  cf 91      pop  r28
 c0:  08 95      ret

000000c2 <initVariant>:
int atexit(void (* /*func*/ )()) { return 0; }

// Weak empty variant initialization function.
// May be redefined by variant files.
void initVariant() __attribute__((weak));
void initVariant() { }
 c2:  cf 93      push  r28
 c4:  df 93      push  r29
 c6:  cd b7      in  r28, 0x3d  ; 61
 c8:  de b7      in  r29, 0x3e  ; 62
 ca:  df 91      pop  r29
 cc:  cf 91      pop  r28
 ce:  08 95      ret

000000d0 <atexit>:
*/

#include <Arduino.h>

// Declared weak in Arduino.h to allow user redefinitions.
int atexit(void (* /*func*/ )()) { return 0; }
 d0:  cf 93      push  r28
 d2:  df 93      push  r29
 d4:  00 d0      rcall  .+0     ; 0xd6 <atexit+0x6>
 d6:  cd b7      in  r28, 0x3d  ; 61
 d8:  de b7      in  r29, 0x3e  ; 62
 da:  9a 83      std  Y+2, r25  ; 0x02
 dc:  89 83      std  Y+1, r24  ; 0x01
 de:  80 e0      ldi  r24, 0x00  ; 0
 e0:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 e2:  0f 90      pop  r0
 e4:  0f 90      pop  r0
 e6:  df 91      pop  r29
 e8:  cf 91      pop  r28
 ea:  08 95      ret

000000ec <init>:
  );
  // return = 4 cycles
}

void init()
{
 ec:  cf 93      push  r28
 ee:  df 93      push  r29
 f0:  cd b7      in  r28, 0x3d  ; 61
 f2:  de b7      in  r29, 0x3e  ; 62
  // this needs to be called before setup() or some functions won't
  // work there
  sei();
 f4:  78 94      sei
 
  // on the ATmega168, timer 0 is also used for fast hardware pwm
  // (using phase-correct PWM would mean that timer 0 overflowed half as often
  // resulting in different millis() behavior on the ATmega8 and ATmega168)
#if defined(TCCR0A) && defined(WGM01)
  sbi(TCCR0A, WGM01);
 f6:  84 e4      ldi  r24, 0x44  ; 68
 f8:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 fa:  fc 01      movw  r30, r24
 fc:  20 81      ld  r18, Z
 fe:  84 e4      ldi  r24, 0x44  ; 68
 100:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 102:  22 60      ori  r18, 0x02  ; 2
 104:  fc 01      movw  r30, r24
 106:  20 83      st  Z, r18
  sbi(TCCR0A, WGM00);
 108:  84 e4      ldi  r24, 0x44  ; 68
 10a:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 10c:  fc 01      movw  r30, r24
 10e:  20 81      ld  r18, Z
 110:  84 e4      ldi  r24, 0x44  ; 68
 112:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 114:  21 60      ori  r18, 0x01  ; 1
 116:  fc 01      movw  r30, r24
 118:  20 83      st  Z, r18
  // this combination is for the standard atmega8
  sbi(TCCR0, CS01);
  sbi(TCCR0, CS00);
#elif defined(TCCR0B) && defined(CS01) && defined(CS00)
  // this combination is for the standard 168/328/1280/2560
  sbi(TCCR0B, CS01);
 11a:  85 e4      ldi  r24, 0x45  ; 69
 11c:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 11e:  fc 01      movw  r30, r24
 120:  20 81      ld  r18, Z
 122:  85 e4      ldi  r24, 0x45  ; 69
 124:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 126:  22 60      ori  r18, 0x02  ; 2
 128:  fc 01      movw  r30, r24
 12a:  20 83      st  Z, r18
  sbi(TCCR0B, CS00);
 12c:  85 e4      ldi  r24, 0x45  ; 69
 12e:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 130:  fc 01      movw  r30, r24
 132:  20 81      ld  r18, Z
 134:  85 e4      ldi  r24, 0x45  ; 69
 136:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 138:  21 60      ori  r18, 0x01  ; 1
 13a:  fc 01      movw  r30, r24
 13c:  20 83      st  Z, r18

  // enable timer 0 overflow interrupt
#if defined(TIMSK) && defined(TOIE0)
  sbi(TIMSK, TOIE0);
#elif defined(TIMSK0) && defined(TOIE0)
  sbi(TIMSK0, TOIE0);
 13e:  8e e6      ldi  r24, 0x6E  ; 110
 140:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 142:  fc 01      movw  r30, r24
 144:  20 81      ld  r18, Z
 146:  8e e6      ldi  r24, 0x6E  ; 110
 148:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 14a:  21 60      ori  r18, 0x01  ; 1
 14c:  fc 01      movw  r30, r24
 14e:  20 83      st  Z, r18
  // this is better for motors as it ensures an even waveform
  // note, however, that fast pwm mode can achieve a frequency of up
  // 8 MHz (with a 16 MHz clock) at 50% duty cycle

#if defined(TCCR1B) && defined(CS11) && defined(CS10)
  TCCR1B = 0;
 150:  81 e8      ldi  r24, 0x81  ; 129
 152:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 154:  fc 01      movw  r30, r24
 156:  10 82      st  Z, r1

  // set timer 1 prescale factor to 64
  sbi(TCCR1B, CS11);
 158:  81 e8      ldi  r24, 0x81  ; 129
 15a:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 15c:  fc 01      movw  r30, r24
 15e:  20 81      ld  r18, Z
 160:  81 e8      ldi  r24, 0x81  ; 129
 162:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 164:  22 60      ori  r18, 0x02  ; 2
 166:  fc 01      movw  r30, r24
 168:  20 83      st  Z, r18
#if F_CPU >= 8000000L
  sbi(TCCR1B, CS10);
 16a:  81 e8      ldi  r24, 0x81  ; 129
 16c:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 16e:  fc 01      movw  r30, r24
 170:  20 81      ld  r18, Z
 172:  81 e8      ldi  r24, 0x81  ; 129
 174:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 176:  21 60      ori  r18, 0x01  ; 1
 178:  fc 01      movw  r30, r24
 17a:  20 83      st  Z, r18
  sbi(TCCR1, CS10);
#endif
#endif
  // put timer 1 in 8-bit phase correct pwm mode
#if defined(TCCR1A) && defined(WGM10)
  sbi(TCCR1A, WGM10);
 17c:  80 e8      ldi  r24, 0x80  ; 128
 17e:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 180:  fc 01      movw  r30, r24
 182:  20 81      ld  r18, Z
 184:  80 e8      ldi  r24, 0x80  ; 128
 186:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 188:  21 60      ori  r18, 0x01  ; 1
 18a:  fc 01      movw  r30, r24
 18c:  20 83      st  Z, r18

  // set timer 2 prescale factor to 64
#if defined(TCCR2) && defined(CS22)
  sbi(TCCR2, CS22);
#elif defined(TCCR2B) && defined(CS22)
  sbi(TCCR2B, CS22);
 18e:  81 eb      ldi  r24, 0xB1  ; 177
 190:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 192:  fc 01      movw  r30, r24
 194:  20 81      ld  r18, Z
 196:  81 eb      ldi  r24, 0xB1  ; 177
 198:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 19a:  24 60      ori  r18, 0x04  ; 4
 19c:  fc 01      movw  r30, r24
 19e:  20 83      st  Z, r18

  // configure timer 2 for phase correct pwm (8-bit)
#if defined(TCCR2) && defined(WGM20)
  sbi(TCCR2, WGM20);
#elif defined(TCCR2A) && defined(WGM20)
  sbi(TCCR2A, WGM20);
 1a0:  80 eb      ldi  r24, 0xB0  ; 176
 1a2:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 1a4:  fc 01      movw  r30, r24
 1a6:  20 81      ld  r18, Z
 1a8:  80 eb      ldi  r24, 0xB0  ; 176
 1aa:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 1ac:  21 60      ori  r18, 0x01  ; 1
 1ae:  fc 01      movw  r30, r24
 1b0:  20 83      st  Z, r18
#endif

#if defined(ADCSRA)
  // set a2d prescaler so we are inside the desired 50-200 KHz range.
  #if F_CPU >= 16000000 // 16 MHz / 128 = 125 KHz
    sbi(ADCSRA, ADPS2);
 1b2:  8a e7      ldi  r24, 0x7A  ; 122
 1b4:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 1b6:  fc 01      movw  r30, r24
 1b8:  20 81      ld  r18, Z
 1ba:  8a e7      ldi  r24, 0x7A  ; 122
 1bc:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 1be:  24 60      ori  r18, 0x04  ; 4
 1c0:  fc 01      movw  r30, r24
 1c2:  20 83      st  Z, r18
    sbi(ADCSRA, ADPS1);
 1c4:  8a e7      ldi  r24, 0x7A  ; 122
 1c6:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 1c8:  fc 01      movw  r30, r24
 1ca:  20 81      ld  r18, Z
 1cc:  8a e7      ldi  r24, 0x7A  ; 122
 1ce:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 1d0:  22 60      ori  r18, 0x02  ; 2
 1d2:  fc 01      movw  r30, r24
 1d4:  20 83      st  Z, r18
    sbi(ADCSRA, ADPS0);
 1d6:  8a e7      ldi  r24, 0x7A  ; 122
 1d8:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 1da:  fc 01      movw  r30, r24
 1dc:  20 81      ld  r18, Z
 1de:  8a e7      ldi  r24, 0x7A  ; 122
 1e0:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 1e2:  21 60      ori  r18, 0x01  ; 1
 1e4:  fc 01      movw  r30, r24
 1e6:  20 83      st  Z, r18
    cbi(ADCSRA, ADPS2);
    cbi(ADCSRA, ADPS1);
    sbi(ADCSRA, ADPS0);
  #endif
  // enable a2d conversions
  sbi(ADCSRA, ADEN);
 1e8:  8a e7      ldi  r24, 0x7A  ; 122
 1ea:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 1ec:  fc 01      movw  r30, r24
 1ee:  20 81      ld  r18, Z
 1f0:  8a e7      ldi  r24, 0x7A  ; 122
 1f2:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 1f4:  20 68      ori  r18, 0x80  ; 128
 1f6:  fc 01      movw  r30, r24
 1f8:  20 83      st  Z, r18
  // here so they can be used as normal digital i/o; they will be
  // reconnected in Serial.begin()
#if defined(UCSRB)
  UCSRB = 0;
#elif defined(UCSR0B)
  UCSR0B = 0;
 1fa:  81 ec      ldi  r24, 0xC1  ; 193
 1fc:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 1fe:  fc 01      movw  r30, r24
 200:  10 82      st  Z, r1
#endif
}
 202:  df 91      pop  r29
 204:  cf 91      pop  r28
 206:  08 95      ret

00000208 <delayMicroseconds>:
  }
}

/* Delay for the given number of microseconds. Assumes a 1, 8, 12, 16, 20 or 24 MHz clock. */
void delayMicroseconds(unsigned int us)
{
 208:  cf 93      push  r28
 20a:  df 93      push  r29
 20c:  00 d0      rcall  .+0     ; 0x20e <delayMicroseconds+0x6>
 20e:  cd b7      in  r28, 0x3d  ; 61
 210:  de b7      in  r29, 0x3e  ; 62
 212:  9a 83      std  Y+2, r25  ; 0x02
 214:  89 83      std  Y+1, r24  ; 0x01
#elif F_CPU >= 16000000L
  // for the 16 MHz clock on most Arduino boards

  // for a one-microsecond delay, simply return. the overhead
  // of the function call takes 14 (16) cycles, which is 1us
  if (us <= 1) return; // = 3 cycles, (4 when true)
 216:  89 81      ldd  r24, Y+1  ; 0x01
 218:  9a 81      ldd  r25, Y+2  ; 0x02
 21a:  02 97      sbiw  r24, 0x02  ; 2
 21c:  98 f0      brcs  .+38     ; 0x244 <delayMicroseconds+0x3c>

  // the following loop takes 1/4 of a microsecond (4 cycles)
  // per iteration, so execute it four times for each microsecond of
  // delay requested.
  us <<= 2; // x4 us, = 4 cycles
 21e:  89 81      ldd  r24, Y+1  ; 0x01
 220:  9a 81      ldd  r25, Y+2  ; 0x02
 222:  88 0f      add  r24, r24
 224:  99 1f      adc  r25, r25
 226:  88 0f      add  r24, r24
 228:  99 1f      adc  r25, r25
 22a:  9a 83      std  Y+2, r25  ; 0x02
 22c:  89 83      std  Y+1, r24  ; 0x01

  // account for the time taken in the preceeding commands.
  // we just burned 19 (21) cycles above, remove 5, (5*4=20)
  // us is at least 8 so we can substract 5
  us -= 5; // = 2 cycles,
 22e:  89 81      ldd  r24, Y+1  ; 0x01
 230:  9a 81      ldd  r25, Y+2  ; 0x02
 232:  05 97      sbiw  r24, 0x05  ; 5
 234:  9a 83      std  Y+2, r25  ; 0x02
 236:  89 83      std  Y+1, r24  ; 0x01
 

#endif

  // busy wait
  __asm__ __volatile__ (
 238:  89 81      ldd  r24, Y+1  ; 0x01
 23a:  9a 81      ldd  r25, Y+2  ; 0x02
 23c:  01 97      sbiw  r24, 0x01  ; 1
 23e:  f1 f7      brne  .-4     ; 0x23c <delayMicroseconds+0x34>
 240:  9a 83      std  Y+2, r25  ; 0x02
 242:  89 83      std  Y+1, r24  ; 0x01
    "1: sbiw %0,1" "\n\t" // 2 cycles
    "brne 1b" : "=w" (us) : "0" (us) // 2 cycles
  );
  // return = 4 cycles
}
 244:  0f 90      pop  r0
 246:  0f 90      pop  r0
 248:  df 91      pop  r29
 24a:  cf 91      pop  r28
 24c:  08 95      ret

0000024e <micros>:
  SREG = oldSREG;

  return m;
}

unsigned long micros() {
 24e:  cf 93      push  r28
 250:  df 93      push  r29
 252:  00 d0      rcall  .+0     ; 0x254 <micros+0x6>
 254:  00 d0      rcall  .+0     ; 0x256 <micros+0x8>
 256:  00 d0      rcall  .+0     ; 0x258 <micros+0xa>
 258:  cd b7      in  r28, 0x3d  ; 61
 25a:  de b7      in  r29, 0x3e  ; 62
  unsigned long m;
  uint8_t oldSREG = SREG, t;
 25c:  8f e5      ldi  r24, 0x5F  ; 95
 25e:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 260:  fc 01      movw  r30, r24
 262:  80 81      ld  r24, Z
 264:  8d 83      std  Y+5, r24  ; 0x05
 
  cli();
 266:  f8 94      cli
  m = timer0_overflow_count;
 268:  80 91 05 01   lds  r24, 0x0105  ; 0x800105 <timer0_overflow_count>
 26c:  90 91 06 01   lds  r25, 0x0106  ; 0x800106 <timer0_overflow_count+0x1>
 270:  a0 91 07 01   lds  r26, 0x0107  ; 0x800107 <timer0_overflow_count+0x2>
 274:  b0 91 08 01   lds  r27, 0x0108  ; 0x800108 <timer0_overflow_count+0x3>
 278:  89 83      std  Y+1, r24  ; 0x01
 27a:  9a 83      std  Y+2, r25  ; 0x02
 27c:  ab 83      std  Y+3, r26  ; 0x03
 27e:  bc 83      std  Y+4, r27  ; 0x04
#if defined(TCNT0)
  t = TCNT0;
 280:  86 e4      ldi  r24, 0x46  ; 70
 282:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 284:  fc 01      movw  r30, r24
 286:  80 81      ld  r24, Z
 288:  8e 83      std  Y+6, r24  ; 0x06
#else
  #error TIMER 0 not defined
#endif

#ifdef TIFR0
  if ((TIFR0 & _BV(TOV0)) && (t < 255))
 28a:  85 e3      ldi  r24, 0x35  ; 53
 28c:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 28e:  fc 01      movw  r30, r24
 290:  80 81      ld  r24, Z
 292:  88 2f      mov  r24, r24
 294:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 296:  81 70      andi  r24, 0x01  ; 1
 298:  99 27      eor  r25, r25
 29a:  89 2b      or  r24, r25
 29c:  71 f0      breq  .+28     ; 0x2ba <micros+0x6c>
 29e:  8e 81      ldd  r24, Y+6  ; 0x06
 2a0:  8f 3f      cpi  r24, 0xFF  ; 255
 2a2:  59 f0      breq  .+22     ; 0x2ba <micros+0x6c>
    m++;
 2a4:  89 81      ldd  r24, Y+1  ; 0x01
 2a6:  9a 81      ldd  r25, Y+2  ; 0x02
 2a8:  ab 81      ldd  r26, Y+3  ; 0x03
 2aa:  bc 81      ldd  r27, Y+4  ; 0x04
 2ac:  01 96      adiw  r24, 0x01  ; 1
 2ae:  a1 1d      adc  r26, r1
 2b0:  b1 1d      adc  r27, r1
 2b2:  89 83      std  Y+1, r24  ; 0x01
 2b4:  9a 83      std  Y+2, r25  ; 0x02
 2b6:  ab 83      std  Y+3, r26  ; 0x03
 2b8:  bc 83      std  Y+4, r27  ; 0x04
#else
  if ((TIFR & _BV(TOV0)) && (t < 255))
    m++;
#endif

  SREG = oldSREG;
 2ba:  8f e5      ldi  r24, 0x5F  ; 95
 2bc:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 2be:  2d 81      ldd  r18, Y+5  ; 0x05
 2c0:  fc 01      movw  r30, r24
 2c2:  20 83      st  Z, r18
 
  return ((m << 8) + t) * (64 / clockCyclesPerMicrosecond());
 2c4:  89 81      ldd  r24, Y+1  ; 0x01
 2c6:  9a 81      ldd  r25, Y+2  ; 0x02
 2c8:  ab 81      ldd  r26, Y+3  ; 0x03
 2ca:  bc 81      ldd  r27, Y+4  ; 0x04
 2cc:  22 27      eor  r18, r18
 2ce:  38 2f      mov  r19, r24
 2d0:  49 2f      mov  r20, r25
 2d2:  5a 2f      mov  r21, r26
 2d4:  8e 81      ldd  r24, Y+6  ; 0x06
 2d6:  88 2f      mov  r24, r24
 2d8:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 2da:  a0 e0      ldi  r26, 0x00  ; 0
 2dc:  b0 e0      ldi  r27, 0x00  ; 0
 2de:  82 0f      add  r24, r18
 2e0:  93 1f      adc  r25, r19
 2e2:  a4 1f      adc  r26, r20
 2e4:  b5 1f      adc  r27, r21
 2e6:  88 0f      add  r24, r24
 2e8:  99 1f      adc  r25, r25
 2ea:  aa 1f      adc  r26, r26
 2ec:  bb 1f      adc  r27, r27
 2ee:  88 0f      add  r24, r24
 2f0:  99 1f      adc  r25, r25
 2f2:  aa 1f      adc  r26, r26
 2f4:  bb 1f      adc  r27, r27
}
 2f6:  bc 01      movw  r22, r24
 2f8:  cd 01      movw  r24, r26
 2fa:  26 96      adiw  r28, 0x06  ; 6
 2fc:  0f b6      in  r0, 0x3f  ; 63
 2fe:  f8 94      cli
 300:  de bf      out  0x3e, r29  ; 62
 302:  0f be      out  0x3f, r0  ; 63
 304:  cd bf      out  0x3d, r28  ; 61
 306:  df 91      pop  r29
 308:  cf 91      pop  r28
 30a:  08 95      ret

0000030c <delay>:

void delay(unsigned long ms)
{
 30c:  ef 92      push  r14
 30e:  ff 92      push  r15
 310:  0f 93      push  r16
 312:  1f 93      push  r17
 314:  cf 93      push  r28
 316:  df 93      push  r29
 318:  cd b7      in  r28, 0x3d  ; 61
 31a:  de b7      in  r29, 0x3e  ; 62
 31c:  28 97      sbiw  r28, 0x08  ; 8
 31e:  0f b6      in  r0, 0x3f  ; 63
 320:  f8 94      cli
 322:  de bf      out  0x3e, r29  ; 62
 324:  0f be      out  0x3f, r0  ; 63
 326:  cd bf      out  0x3d, r28  ; 61
 328:  6d 83      std  Y+5, r22  ; 0x05
 32a:  7e 83      std  Y+6, r23  ; 0x06
 32c:  8f 83      std  Y+7, r24  ; 0x07
 32e:  98 87      std  Y+8, r25  ; 0x08
  uint32_t start = micros();
 330:  0e 94 27 01   call  0x24e  ; 0x24e <micros>
 334:  dc 01      movw  r26, r24
 336:  cb 01      movw  r24, r22
 338:  89 83      std  Y+1, r24  ; 0x01
 33a:  9a 83      std  Y+2, r25  ; 0x02
 33c:  ab 83      std  Y+3, r26  ; 0x03
 33e:  bc 83      std  Y+4, r27  ; 0x04
 340:  37 c0      rjmp  .+110    ; 0x3b0 <delay+0xa4>

  while (ms > 0) {
    yield();
 342:  0e 94 53 00   call  0xa6  ; 0xa6 <__empty>
 346:  17 c0      rjmp  .+46     ; 0x376 <delay+0x6a>
    while ( ms > 0 && (micros() - start) >= 1000) {
      ms--;
 348:  8d 81      ldd  r24, Y+5  ; 0x05
 34a:  9e 81      ldd  r25, Y+6  ; 0x06
 34c:  af 81      ldd  r26, Y+7  ; 0x07
 34e:  b8 85      ldd  r27, Y+8  ; 0x08
 350:  01 97      sbiw  r24, 0x01  ; 1
 352:  a1 09      sbc  r26, r1
 354:  b1 09      sbc  r27, r1
 356:  8d 83      std  Y+5, r24  ; 0x05
 358:  9e 83      std  Y+6, r25  ; 0x06
 35a:  af 83      std  Y+7, r26  ; 0x07
 35c:  b8 87      std  Y+8, r27  ; 0x08
      start += 1000;
 35e:  89 81      ldd  r24, Y+1  ; 0x01
 360:  9a 81      ldd  r25, Y+2  ; 0x02
 362:  ab 81      ldd  r26, Y+3  ; 0x03
 364:  bc 81      ldd  r27, Y+4  ; 0x04
 366:  88 51      subi  r24, 0x18  ; 24
 368:  9c 4f      sbci  r25, 0xFC  ; 252
 36a:  af 4f      sbci  r26, 0xFF  ; 255
 36c:  bf 4f      sbci  r27, 0xFF  ; 255
 36e:  89 83      std  Y+1, r24  ; 0x01
 370:  9a 83      std  Y+2, r25  ; 0x02
 372:  ab 83      std  Y+3, r26  ; 0x03
 374:  bc 83      std  Y+4, r27  ; 0x04
{
  uint32_t start = micros();

  while (ms > 0) {
    yield();
    while ( ms > 0 && (micros() - start) >= 1000) {
 376:  8d 81      ldd  r24, Y+5  ; 0x05
 378:  9e 81      ldd  r25, Y+6  ; 0x06
 37a:  af 81      ldd  r26, Y+7  ; 0x07
 37c:  b8 85      ldd  r27, Y+8  ; 0x08
 37e:  89 2b      or  r24, r25
 380:  8a 2b      or  r24, r26
 382:  8b 2b      or  r24, r27
 384:  a9 f0      breq  .+42     ; 0x3b0 <delay+0xa4>
 386:  0e 94 27 01   call  0x24e  ; 0x24e <micros>
 38a:  9b 01      movw  r18, r22
 38c:  ac 01      movw  r20, r24
 38e:  89 81      ldd  r24, Y+1  ; 0x01
 390:  9a 81      ldd  r25, Y+2  ; 0x02
 392:  ab 81      ldd  r26, Y+3  ; 0x03
 394:  bc 81      ldd  r27, Y+4  ; 0x04
 396:  79 01      movw  r14, r18
 398:  8a 01      movw  r16, r20
 39a:  e8 1a      sub  r14, r24
 39c:  f9 0a      sbc  r15, r25
 39e:  0a 0b      sbc  r16, r26
 3a0:  1b 0b      sbc  r17, r27
 3a2:  d8 01      movw  r26, r16
 3a4:  c7 01      movw  r24, r14
 3a6:  88 3e      cpi  r24, 0xE8  ; 232
 3a8:  93 40      sbci  r25, 0x03  ; 3
 3aa:  a1 05      cpc  r26, r1
 3ac:  b1 05      cpc  r27, r1
 3ae:  60 f6      brcc  .-104    ; 0x348 <delay+0x3c>

void delay(unsigned long ms)
{
  uint32_t start = micros();

  while (ms > 0) {
 3b0:  8d 81      ldd  r24, Y+5  ; 0x05
 3b2:  9e 81      ldd  r25, Y+6  ; 0x06
 3b4:  af 81      ldd  r26, Y+7  ; 0x07
 3b6:  b8 85      ldd  r27, Y+8  ; 0x08
 3b8:  89 2b      or  r24, r25
 3ba:  8a 2b      or  r24, r26
 3bc:  8b 2b      or  r24, r27
 3be:  09 f6      brne  .-126    ; 0x342 <delay+0x36>
    while ( ms > 0 && (micros() - start) >= 1000) {
      ms--;
      start += 1000;
    }
  }
}
 3c0:  28 96      adiw  r28, 0x08  ; 8
 3c2:  0f b6      in  r0, 0x3f  ; 63
 3c4:  f8 94      cli
 3c6:  de bf      out  0x3e, r29  ; 62
 3c8:  0f be      out  0x3f, r0  ; 63
 3ca:  cd bf      out  0x3d, r28  ; 61
 3cc:  df 91      pop  r29
 3ce:  cf 91      pop  r28
 3d0:  1f 91      pop  r17
 3d2:  0f 91      pop  r16
 3d4:  ff 90      pop  r15
 3d6:  ef 90      pop  r14
 3d8:  08 95      ret

000003da <millis>:
  timer0_millis = m;
  timer0_overflow_count++;
}

unsigned long millis()
{
 3da:  cf 93      push  r28
 3dc:  df 93      push  r29
 3de:  00 d0      rcall  .+0     ; 0x3e0 <millis+0x6>
 3e0:  00 d0      rcall  .+0     ; 0x3e2 <millis+0x8>
 3e2:  1f 92      push  r1
 3e4:  cd b7      in  r28, 0x3d  ; 61
 3e6:  de b7      in  r29, 0x3e  ; 62
  unsigned long m;
  uint8_t oldSREG = SREG;
 3e8:  8f e5      ldi  r24, 0x5F  ; 95
 3ea:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 3ec:  fc 01      movw  r30, r24
 3ee:  80 81      ld  r24, Z
 3f0:  89 83      std  Y+1, r24  ; 0x01

  // disable interrupts while we read timer0_millis or we might get an
  // inconsistent value (e.g. in the middle of a write to timer0_millis)
  cli();
 3f2:  f8 94      cli
  m = timer0_millis;
 3f4:  80 91 01 01   lds  r24, 0x0101  ; 0x800101 <timer0_millis>
 3f8:  90 91 02 01   lds  r25, 0x0102  ; 0x800102 <timer0_millis+0x1>
 3fc:  a0 91 03 01   lds  r26, 0x0103  ; 0x800103 <timer0_millis+0x2>
 400:  b0 91 04 01   lds  r27, 0x0104  ; 0x800104 <timer0_millis+0x3>
 404:  8a 83      std  Y+2, r24  ; 0x02
 406:  9b 83      std  Y+3, r25  ; 0x03
 408:  ac 83      std  Y+4, r26  ; 0x04
 40a:  bd 83      std  Y+5, r27  ; 0x05
  SREG = oldSREG;
 40c:  8f e5      ldi  r24, 0x5F  ; 95
 40e:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 410:  29 81      ldd  r18, Y+1  ; 0x01
 412:  fc 01      movw  r30, r24
 414:  20 83      st  Z, r18

  return m;
 416:  8a 81      ldd  r24, Y+2  ; 0x02
 418:  9b 81      ldd  r25, Y+3  ; 0x03
 41a:  ac 81      ldd  r26, Y+4  ; 0x04
 41c:  bd 81      ldd  r27, Y+5  ; 0x05
}
 41e:  bc 01      movw  r22, r24
 420:  cd 01      movw  r24, r26
 422:  0f 90      pop  r0
 424:  0f 90      pop  r0
 426:  0f 90      pop  r0
 428:  0f 90      pop  r0
 42a:  0f 90      pop  r0
 42c:  df 91      pop  r29
 42e:  cf 91      pop  r28
 430:  08 95      ret

00000432 <__vector_16>:
#if defined(TIM0_OVF_vect)
ISR(TIM0_OVF_vect)
#else
ISR(TIMER0_OVF_vect)
#endif
{
 432:  1f 92      push  r1
 434:  0f 92      push  r0
 436:  0f b6      in  r0, 0x3f  ; 63
 438:  0f 92      push  r0
 43a:  11 24      eor  r1, r1
 43c:  8f 93      push  r24
 43e:  9f 93      push  r25
 440:  af 93      push  r26
 442:  bf 93      push  r27
 444:  cf 93      push  r28
 446:  df 93      push  r29
 448:  cd b7      in  r28, 0x3d  ; 61
 44a:  de b7      in  r29, 0x3e  ; 62
 44c:  25 97      sbiw  r28, 0x05  ; 5
 44e:  de bf      out  0x3e, r29  ; 62
 450:  cd bf      out  0x3d, r28  ; 61
  // copy these to local variables so they can be stored in registers
  // (volatile variables must be read from memory on every access)
  unsigned long m = timer0_millis;
 452:  80 91 01 01   lds  r24, 0x0101  ; 0x800101 <timer0_millis>
 456:  90 91 02 01   lds  r25, 0x0102  ; 0x800102 <timer0_millis+0x1>
 45a:  a0 91 03 01   lds  r26, 0x0103  ; 0x800103 <timer0_millis+0x2>
 45e:  b0 91 04 01   lds  r27, 0x0104  ; 0x800104 <timer0_millis+0x3>
 462:  89 83      std  Y+1, r24  ; 0x01
 464:  9a 83      std  Y+2, r25  ; 0x02
 466:  ab 83      std  Y+3, r26  ; 0x03
 468:  bc 83      std  Y+4, r27  ; 0x04
  unsigned char f = timer0_fract;
 46a:  80 91 00 01   lds  r24, 0x0100  ; 0x800100 <__data_end>
 46e:  8d 83      std  Y+5, r24  ; 0x05

  m += MILLIS_INC;
 470:  89 81      ldd  r24, Y+1  ; 0x01
 472:  9a 81      ldd  r25, Y+2  ; 0x02
 474:  ab 81      ldd  r26, Y+3  ; 0x03
 476:  bc 81      ldd  r27, Y+4  ; 0x04
 478:  01 96      adiw  r24, 0x01  ; 1
 47a:  a1 1d      adc  r26, r1
 47c:  b1 1d      adc  r27, r1
 47e:  89 83      std  Y+1, r24  ; 0x01
 480:  9a 83      std  Y+2, r25  ; 0x02
 482:  ab 83      std  Y+3, r26  ; 0x03
 484:  bc 83      std  Y+4, r27  ; 0x04
  f += FRACT_INC;
 486:  8d 81      ldd  r24, Y+5  ; 0x05
 488:  8d 5f      subi  r24, 0xFD  ; 253
 48a:  8d 83      std  Y+5, r24  ; 0x05
  if (f >= FRACT_MAX) {
 48c:  8d 81      ldd  r24, Y+5  ; 0x05
 48e:  8d 37      cpi  r24, 0x7D  ; 125
 490:  70 f0      brcs  .+28     ; 0x4ae <__vector_16+0x7c>
    f -= FRACT_MAX;
 492:  8d 81      ldd  r24, Y+5  ; 0x05
 494:  8d 57      subi  r24, 0x7D  ; 125
 496:  8d 83      std  Y+5, r24  ; 0x05
    m += 1;
 498:  89 81      ldd  r24, Y+1  ; 0x01
 49a:  9a 81      ldd  r25, Y+2  ; 0x02
 49c:  ab 81      ldd  r26, Y+3  ; 0x03
 49e:  bc 81      ldd  r27, Y+4  ; 0x04
 4a0:  01 96      adiw  r24, 0x01  ; 1
 4a2:  a1 1d      adc  r26, r1
 4a4:  b1 1d      adc  r27, r1
 4a6:  89 83      std  Y+1, r24  ; 0x01
 4a8:  9a 83      std  Y+2, r25  ; 0x02
 4aa:  ab 83      std  Y+3, r26  ; 0x03
 4ac:  bc 83      std  Y+4, r27  ; 0x04
  }

  timer0_fract = f;
 4ae:  8d 81      ldd  r24, Y+5  ; 0x05
 4b0:  80 93 00 01   sts  0x0100, r24  ; 0x800100 <__data_end>
  timer0_millis = m;
 4b4:  89 81      ldd  r24, Y+1  ; 0x01
 4b6:  9a 81      ldd  r25, Y+2  ; 0x02
 4b8:  ab 81      ldd  r26, Y+3  ; 0x03
 4ba:  bc 81      ldd  r27, Y+4  ; 0x04
 4bc:  80 93 01 01   sts  0x0101, r24  ; 0x800101 <timer0_millis>
 4c0:  90 93 02 01   sts  0x0102, r25  ; 0x800102 <timer0_millis+0x1>
 4c4:  a0 93 03 01   sts  0x0103, r26  ; 0x800103 <timer0_millis+0x2>
 4c8:  b0 93 04 01   sts  0x0104, r27  ; 0x800104 <timer0_millis+0x3>
  timer0_overflow_count++;
 4cc:  80 91 05 01   lds  r24, 0x0105  ; 0x800105 <timer0_overflow_count>
 4d0:  90 91 06 01   lds  r25, 0x0106  ; 0x800106 <timer0_overflow_count+0x1>
 4d4:  a0 91 07 01   lds  r26, 0x0107  ; 0x800107 <timer0_overflow_count+0x2>
 4d8:  b0 91 08 01   lds  r27, 0x0108  ; 0x800108 <timer0_overflow_count+0x3>
 4dc:  01 96      adiw  r24, 0x01  ; 1
 4de:  a1 1d      adc  r26, r1
 4e0:  b1 1d      adc  r27, r1
 4e2:  80 93 05 01   sts  0x0105, r24  ; 0x800105 <timer0_overflow_count>
 4e6:  90 93 06 01   sts  0x0106, r25  ; 0x800106 <timer0_overflow_count+0x1>
 4ea:  a0 93 07 01   sts  0x0107, r26  ; 0x800107 <timer0_overflow_count+0x2>
 4ee:  b0 93 08 01   sts  0x0108, r27  ; 0x800108 <timer0_overflow_count+0x3>
}
 4f2:  0f 90      pop  r0
 4f4:  0f 90      pop  r0
 4f6:  0f 90      pop  r0
 4f8:  0f 90      pop  r0
 4fa:  0f 90      pop  r0
 4fc:  df 91      pop  r29
 4fe:  cf 91      pop  r28
 500:  bf 91      pop  r27
 502:  af 91      pop  r26
 504:  9f 91      pop  r25
 506:  8f 91      pop  r24
 508:  0f 90      pop  r0
 50a:  0f be      out  0x3f, r0  ; 63
 50c:  0f 90      pop  r0
 50e:  1f 90      pop  r1
 510:  18 95      reti

00000512 <loop>:
void setup()
{
}

void loop()
{
 512:  cf 93      push  r28
 514:  df 93      push  r29
 516:  00 d0      rcall  .+0     ; 0x518 <loop+0x6>
 518:  cd b7      in  r28, 0x3d  ; 61
 51a:  de b7      in  r29, 0x3e  ; 62
 for (unsigned int i = 0; i < 100; ++i)
 51c:  1a 82      std  Y+2, r1  ; 0x02
 51e:  19 82      std  Y+1, r1  ; 0x01
 520:  89 81      ldd  r24, Y+1  ; 0x01
 522:  9a 81      ldd  r25, Y+2  ; 0x02
 524:  84 36      cpi  r24, 0x64  ; 100
 526:  91 05      cpc  r25, r1
 528:  60 f4      brcc  .+24     ; 0x542 <loop+0x30>
 {
  delay(100);
 52a:  64 e6      ldi  r22, 0x64  ; 100
 52c:  70 e0      ldi  r23, 0x00  ; 0
 52e:  80 e0      ldi  r24, 0x00  ; 0
 530:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 532:  0e 94 86 01   call  0x30c  ; 0x30c <delay>
{
}

void loop()
{
 for (unsigned int i = 0; i < 100; ++i)
 536:  89 81      ldd  r24, Y+1  ; 0x01
 538:  9a 81      ldd  r25, Y+2  ; 0x02
 53a:  01 96      adiw  r24, 0x01  ; 1
 53c:  9a 83      std  Y+2, r25  ; 0x02
 53e:  89 83      std  Y+1, r24  ; 0x01
 540:  ef cf      rjmp  .-34     ; 0x520 <loop+0xe>
 {
  delay(100);
 }
}
 542:  0f 90      pop  r0
 544:  0f 90      pop  r0
 546:  df 91      pop  r29
 548:  cf 91      pop  r28
 54a:  08 95      ret

0000054c <setup>:
void setup()
{
 54c:  cf 93      push  r28
 54e:  df 93      push  r29
 550:  cd b7      in  r28, 0x3d  ; 61
 552:  de b7      in  r29, 0x3e  ; 62
}
 554:  df 91      pop  r29
 556:  cf 91      pop  r28
 558:  08 95      ret

0000055a <main>:

void setupUSB() __attribute__((weak));
void setupUSB() { }

int main(void)
{
 55a:  cf 93      push  r28
 55c:  df 93      push  r29
 55e:  cd b7      in  r28, 0x3d  ; 61
 560:  de b7      in  r29, 0x3e  ; 62
  init();
 562:  0e 94 76 00   call  0xec  ; 0xec <init>

  initVariant();
 566:  0e 94 61 00   call  0xc2  ; 0xc2 <initVariant>

#if defined(USBCON)
  USBDevice.attach();
#endif
 
  setup();
 56a:  0e 94 a6 02   call  0x54c  ; 0x54c <setup>
 
  for (;;) {
    loop();
 56e:  0e 94 89 02   call  0x512  ; 0x512 <loop>
    if (serialEventRun) serialEventRun();
 572:  80 e0      ldi  r24, 0x00  ; 0
 574:  90 e0      ldi  r25, 0x00  ; 0
 576:  89 2b      or  r24, r25
 578:  d1 f3      breq  .-12     ; 0x56e <main+0x14>
 57a:  0e 94 00 00   call  0  ; 0x0 <__vectors>
 57e:  f7 cf      rjmp  .-18     ; 0x56e <main+0x14>

00000580 <_exit>:
 580:  f8 94      cli

00000582 <__stop_program>:
 582:  ff cf      rjmp  .-2     ; 0x582 <__stop_program>
 
Son düzenleme:
Optimizasyonları kapatmak için mevcut platform.txt dosyasını değiştirmek yerine, aynı dizinde yeni bir platform_local.txt dosyası oluşturup onun içine ilave derleme opsiyonları konabilir. Böylece Arduino IDE nin temel yapılandırma dosyalarından birisini değiştirmemiş oluyoruz.

platform_local.txt:
compiler.c.elf.extra_flags=-O0
compiler.cpp.elf.extra_flags=-O0
 
Bir programın assembly çıktısını almanın bir başka yolu da, derleyiciye ara çıktı dosyalarını silmemesini söylemek. GCC derleme yaparken oluşan ara çıktı dosyalarından birisi, programın assembly yapısını da içinde barındıran ve GIMPLE denen formattaki dosyalar. Bu dosyalar normalde derlemenin bitiminde silinir. Ama özel komut satırı opsiyonları ile derleyiciye bunları silmemesini söyleyebiliyoruz.

platform_local.txt:
compiler.c.elf.extra_flags=-save-temps=obj -fverbose-asm
compiler.cpp.elf.extra_flags=-save-temps=obj -fverbose-asm

Bu şekilde opsiyonları belirleyip tekrar derlersek, sistemin geçici dosyalarının olduğu dizinde (linux için bu dizim /tmp ) .s uzantılı GIMPLE dosyasını bulabiliriz.
 

Ekler

 • ccsDC8jL.ltrans0.ltrans.s
  101.6 KB · Görüntüleme: 79

Çevrimiçi personel

Forum istatistikleri

Konular
5,444
Mesajlar
92,819
Üyeler
2,389
Son üye
muratcan16x

Son kaynaklar

Son profil mesajları

m.white wrote on Altair's profile.
İyi akşamlar.Arabanız ne marka ve sorunu nedir.Ben araba tamircisi değilim ama tamirden anlarım.
* En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lâzımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. (1922)
Kesici/Spindle hızı hesaplamak için SpreadSheet UDF'leri kullanın, hesap makinesi çok eski kalan bir yöntem :)
İkinci Mesaj deneme 3 4 :D
Dr. Bülent Başaran,
Elektrik ve Elektronik Mühendisi
Yonga Tasarım Özdevinimcisi
Üç güzel "çocuk" babası
Ortahisar/Ürgüp/Konya/Ankara/Pittsburgh/San Francisco/Atlanta/Alaçatı/Taşucu...

Back
Top