phpmyadmin kurulumu

taydin

Timur Aydın
Staff member
Forum yazılımında bazan çıkan sorunlara cerrahi müdahalede bulunmak için geçenlerde phpmyadmin yazılımı kurmak istedim. Şu anda kiralık sunucuda çalışan işletim sistemi debian 9, oldukça eski denebilir, o yüzden forum yazılımı ile uyumsuzluklar çıktı. Biraz araştırınca, sorunun phpmyadmin yazılımının eski versiyon olmasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Debian 9 depolarında 4.6 versiyonu var, ama bana gereken en az 4.8. Bu versiyon da debian'ın depolarında yok, o yüzden bu yazılımı manuel olarak (paket yöneticisinin dışında) kurdum. Burada da prosedürü yazıyorum, belki başkasının da işine yarar.

Önce yazılımın son versiyonunu indiriyoruz
Code:
root@srv:~# wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.9.0.1/phpMyAdmin-4.9.0.1-all-languages.zip
--2019-08-10 21:10:09--  https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.9.0.1/phpMyAdmin-4.9.0.1-all-languages.zip
Resolving files.phpmyadmin.net (files.phpmyadmin.net)... 185.87.24.173
Connecting to files.phpmyadmin.net (files.phpmyadmin.net)|185.87.24.173|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 11060845 (11M) [application/zip]
Saving to: ‘phpMyAdmin-4.9.0.1-all-languages.zip’

phpMyAdmin-4.9.0.1-all-languages 100%[========================================================>]  10.55M  6.02MB/s    in 1.8s  

2019-08-10 21:10:11 (6.02 MB/s) - ‘phpMyAdmin-4.9.0.1-all-languages.zip’ saved [11060845/11060845]
 

taydin

Timur Aydın
Staff member
Bu arşivin içeriğini /usr/share/phpadmin altına yerleştiriyoruz ve phpadmin'in tmp dosyasını oluşturup doğru kullanıcı:grup ayarını yapıyoruz

Code:
root@srv:/usr/share# unzip -q /root/phpMyAdmin-4.9.0.1-all-languages.zip
root@srv:/usr/share# mv phpMyAdmin-4.9.0.1-all-languages/ phpmyadmin
root@srv:/usr/share# mkdir phpmyadmin/tmp
root@srv:/usr/share# chown www-data:www-data phpmyadmin/tmp
 

taydin

Timur Aydın
Staff member
Sonra yapılandırma dosyasını oluşturup gereken yerleri değiştiriyoruz

Code:
root@srv:/usr/share# cd phpmyadmin
root@srv:/usr/share/phpmyadmin# cp config.sample.inc.php config.inc.php
Burada yapılması gereken ayar blowfish_secret değişkenine uygun bir değer atamak.
 

taydin

Timur Aydın
Staff member
Son aşama olarak da veritabanına erişim sağlamak için bir kullanıcı adı tanımlıyoruz:

Code:
root@srv:~# mysql -u root -p
Enter password:
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'dbuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'xxxxxxxx';
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'dbuser'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
 

taydin

Timur Aydın
Staff member
phpmyadmin'in ihtiyacı olan bir php modülünü de bu aşamada kurmamız ve aktif hale getirmemiz lazım:

Bash:
root@srv:~# apt install php-mbstring
root@srv:~# phpenmod mbstring
 

taydin

Timur Aydın
Staff member
Son olarak da phpmyadmin programının apache2 den erişilebilir olması için yapılandırma dosyasını oluşturup apache2 nin bunu yüklemesini sağlıyoruz:

/etc/apache2/conf-available/phpmyadmin.conf isimli bir dosya oluşturup içine şunları koyuyoruz:

Code:
Alias /phpmyadmin /usr/share/phpmyadmin

<Directory /usr/share/phpmyadmin>
    Options SymLinksIfOwnerMatch
    DirectoryIndex index.php
</Directory>
Sonra da apache2 nin bu yapılandırma dosyasını yüklemesini sağlıyoruz:

Bash:
root@srv:~# a2enconf phpmyadmin
root@srv:~# systemctl restart apache2
root@srv:~#
 

taydin

Timur Aydın
Staff member
Artık phpmyadmin'e https://<sunucu_url>/phpmyadmin adresinden ulaşabilmemiz lazım. Çıkan ekranda yukarıda tanımladığımız kullanıcı adı ve şifreyi giriyoruz. Sonra da sistemdeki bütün veritabanlarına erişim sağlayan arayüz çıkıyor karşımıza.

Bundan sonraki aşamalarda güvenliğı artırmak için yapılabilecek ilave şeyler var. Ama onlarla çok uğraşmak istemiyorum. Zaten gerektiğinde phpmyadmin'i aktif hale getireceğim. Kullanmadığım zaman zaten erişim hiç mümkün olmayacak.
 
Top