C++ 'da değişken türleri

Endorfin35+

Kayıtsız Üye
Staff member
Katılım
1 Mayıs 2020
Mesajlar
2,651
Yeterli açıklama kod içerisinde mevcuttur.

C++:
/*
Veri türleri ve kapasiteleri :

Tür           Kapasite      Değer Aralığı     

char          1 Byte       -128 to 127
signed char       1 Byte       -128 to 127
unsigned char      1 Byte         0 to 255
wchar_t         2-4 Byte 
string          Çok      string char türünden türetilmiştir

bool          1 Byte(bit)   0 to 1 veya false/true

short int        2        -32,768 to 32,767
unsigned short int   2           0 to 65,535
unsigned int      4           0 to (2^32)-1
int           4       -(2^32/2) to (2^32/2)-1
long int        4       -(2^32/2) to (2^32/2)-1
unsigned long int    4           0 to (2^32)-1
long long int      8       -(2^64/2) to (2^64/2)-1
unsigned long long int 8           0 to (2^64)-1

float          4      kayar noktalı (ondalıklı) sayılar
double          8      kayar noktalı (ondalıklı) sayılar
long double        32      kayar noktalı (ondalıklı) sayılar
*/

#include <iostream>
using namespace std;


char          a = 'a';    // eş anlamlı ifadeler : __int8, int8_t, signed char
signed char       b = 'b';    // eş anlamlı ifadeler : int8_t, char
unsigned char      c = 'c';    // eş anlamlı ifadeler : uint8_t, __int8
wchar_t         d = L'a';    // L ne işe yarıyor?
string         e = "elma";   // string ifadeye atamayapılırken "" çift tırnak kullanılır

bool          f = true;

short int        g = 32767;        // eş anlamlı ifadeler : int16_t, __int16, short, signed short, signed short int
unsigned short int   i = 65535;        // eş anlamlı ifadeler : uint16_t,__int16, unsigned short
unsigned int      k = 4294967295;     // eş anlamlı ifadeler : uint32_t, __int32, unsigned
int           l = 2147483647;     // eş anlamlı ifadeler : int32_t, __int32, signed, signed int
long int        m = 2147483647;     // eş anlamlı ifadeler : long, signed long, signed long int
unsigned long int    n = 4294967295;     // eş anlamlı ifadeler : unsigned long
long long int      o = 9223372036854775807; // eş anlamlı ifadeler : int64_t,__int64, long long, signed long long, signed long long int
unsigned long long int p = 18446744073709551615;// eş anlamlı ifadeler : uint64_t,__int64, unsigned long long

float          r = 4564.54;
double          s = 12.5 ;
long double        t = 12.9 ;

// int16_t, uint16_ gibi ifadeler standart ifadeler değildir. typedef komutu ile genellikle int türlerine atanırlar.
// örneğin int16_t linux ile doğrudan çalışırken __int16 ifadesi çalışma __ başlayan ifadeler microsoft a özgüdür.
// bu kısa ifadeler kullanılacak ise kodun başına typedef ile tanımlama yapmak yararlı olabilir.
// örn: typedef signed short int16_t;

int main()
{
  cout << "char türü kapasitesi          : " << sizeof(a)  << " byte  " << a << endl;
  cout << "signed char türü kapasitesi      : " << sizeof(b)  << " byte  " << b << endl;
  cout << "unsigned char türü kapasitesi     : " << sizeof(c)  << " byte  " << c << endl; 
  cout << "wchar_t char türü kapasitesi      : " << sizeof(d)  << " byte  " << d << endl;
  cout << "string türü kapasitesi         :" << sizeof(e)  << " byte " << e << endl;

  cout << "bool türü kapasitesi          : " << sizeof(f)  << " byte  " << f << endl;
  cout << "short int türü kapasitesi       : " << sizeof(g)  << " byte  " << g << endl;
  cout << "unsigned short int türü kapasitesi   : " << sizeof(i)  << " byte  " << i << endl;
  cout << "unsigned int türü kapasitesi      : " << sizeof(k)  << " byte  " << k << endl;
  cout << "int türü kapasitesi          : " << sizeof(l)  << " byte  " << l << endl;
  cout << "long int türü kapasitesi        : " << sizeof(m)  << " byte  " << m << endl;
  cout << "unsigned long int türü kapasitesi   : " << sizeof(n)  << " byte  " << n << endl;
  cout << "long long int türü kapasitesi     : " << sizeof(o)  << " byte  " << o << endl;
  cout << "unsigned long long int türü kapasitesi : " << sizeof(p)  << " byte  " << p << endl;
  
  cout << "float türü kapasitesi         : " << sizeof(r)  << " byte  " << r << endl;
  cout << "double türü kapasitesi         : " << sizeof(s)  << " byte  " << s << endl;
  cout << "long double türü kapasitesi      :" << sizeof(t)  << " byte  " << t << endl;

}


Program Çıktısı :

char türü kapasitesi : 1 byte a
signed char türü kapasitesi : 1 byte b
unsigned char türü kapasitesi : 1 byte c
wchar_t char türü kapasitesi : 2 byte 97
string türü kapasitesi :32 byte elma
bool türü kapasitesi : 1 byte 1
short int türü kapasitesi : 2 byte 32767
unsigned short int türü kapasitesi : 2 byte 65535
unsigned int türü kapasitesi : 4 byte 4294967295
int türü kapasitesi : 4 byte 2147483647
long int türü kapasitesi : 4 byte 2147483647
unsigned long int türü kapasitesi : 4 byte 4294967295
long long int türü kapasitesi : 8 byte 9223372036854775807
unsigned long long int türü kapasitesi : 8 byte 18446744073709551615
float türü kapasitesi : 4 byte 4564.54
double türü kapasitesi : 8 byte 12.5
long double türü kapasitesi :16 byte 12.9

__ ile başlayan türler için referans : https://docs.microsoft.com/tr-tr/cpp/cpp/data-type-ranges?view=msvc-160
 

Endorfin35+

Kayıtsız Üye
Staff member
Katılım
1 Mayıs 2020
Mesajlar
2,651
Ekleme :

Bir degisken tanimlanirken basina const ifadesi eklenir ise degisken degeri sonradan degistirilemez.

Orn:
Const int pi=3;

#define pisay 3

Define ile yapilan tanimlamada pisay bir degisken degildir. Derleme sirasinda derleyici pisay gordugu her yere 3 yazar...
 
Top